Login:

Heslo:
Europe Direct
Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov sa stalo súčasťou celoeurópskej siete EUROPE DIRECT, podporovanej Európskou komisiou.
Cieľom informačnej siete je umožniť občanom získať informácie, pomoc a odpovede na otázky týkajúce sa legislatívy, politiky, programov, systémov a možností financovania Únie. V informačných centrách sú pre občanov k dispozícií bezplatné tlačené materiály a brožúry vydávané európskymi inštitúciami a Úradom vlády SR.

Adresy informačných centier v regiónoch nájdete na www.euroinfo.gov.sk.


Služby Informačného centra EUROPE DIRECT Trebišov:

- Poskytovanie aktuálnych informácií o Európskej únii
- Ponuka aktuálnych informačných brožúr EU - bezplatne
- Vyhľadanie informácií o reáliách EU
- Informácie o legislatíve a orgánoch EU
- Informácie o štrukturálnych fondoch EU
- Informácie o aktuálnych výzvach na podanie žiadostí o grantové spolufinancovaniez fondov EU
- Poradenstvo zamerané na vypracovanie rozvojového projektu, spolufinancovaného z fondov EU
- Informácie o aktuálnych možnostiach štúdia v členských krajinách EU

Služby nášho centra sú určené pre širokú verejnosť, podnikateľov, predstaviteľov samosprávy, študentov, masmédiá.

Informácie o Európskej únii môžete získať:

osobne, návštevou nášho centra na adrese:
Regionálne poradenské a informačné centrum ul. M.R.Štefánika, (komplex Berehovo) 075 01 Trebišov

v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
telefonicky na našom čísle:

na bezplatnom čísle pri volaní z pevnej linky:
na bezplatnom čísle pri volaní zo siete Orange:

Vytlač
 
Info box
Copyright © 2007, powered by Freshmedia   | 1468969