Login:

Heslo:
Business Women
Stručný popis projektu

Výstupy projektu Business Women:

1) BOOK profily žien podnikateliek (.pdf 6Mb)
2) Charta kvality (.pdf 306kb)
3) Príklady dobrej praxe (.pdf 981kb)
4) Diagnostika ekonomickej skladby podnikov v regiónoch partnerov projektu (.pdf 2Mb)
5) Inventúra vzdelávacích a poradenských programov pre zakladanie podnikov (.pdf 2Mb)
Zmluva.pdf

Výmena príkladov dobrej praxe medzi podnikateľkami, zaangažovanými do inovácií a sociálnej zodpovednosti podnikov»

«BUSINESS WOMEN INVOLVED IN INNOVATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY»

Projekt «Výmena príkladov dobrej praxe medzi podnikateľkami, zaangažovanými do inovácií a sociálnej zodpovednosti podnikov» spája organizácie, ktoré majú schopnosť zoskupiť a koordinovať ženy podnikateľky, ženy charakterizované ich angažovanosťou v postupe sociálnej zodpovednosti v podniku, ženy ktoré dokážu inovovať vo svojom podniku (produkty, procesy výroby a riadenia podniku), ženy ktoré sú nadchnuté vzťahom k svojmu regiónu.

The project “Women involved in innovation and corporate social responsibility” brings together organizations able and legitimated to gather female entrepreneurs, women characterized by their commitment to a socially responsible approach to business, their business ability to innovate (products, production and management process of the company), women driven by passion of their region.

Projekt má stnovené nasledovné ciele: skvalitniť systém doprovodu /poradenstva/dohľadu a vzdelávania žien podnikateliek; vytvoriť európsky «priestor spoločných ekonomických vedomostí » prostredníctvom doprovodu/poradenstva/dohľadu pri zakladaní podnikateľských klubov a zosieťovania týchto klubov; umožniť ženám podnikateľkám pracovať a navzájom si vymieňať poznatky/skúsenosti. Tieto výmeny sa budú týkať predovšetkým procesov a metód výroby a nakoniec zaviesť do praxe spoločné akcie určené na skvalitnenie výroby a komercializácie kvalitných a výnimočných produktov.

These are the main objectives to achieve: to improve systems of support and formation of women manager of enterprises; the creation of a shared European Space of an economic “savoir-faire” , with support to the creation of clubs of enterprises and a network between the clubs; allow to manager women to work and share knowledge and make exchanges between them. Those exchanges are focused on the process and methods of production and, finally; make shared actions intended to improve the production and commercialization of high quality and excellent products.

Partneri projektu / Members:

Maison d l´emploi d´Ajaccio et du Pays ajaccien

Francúzsko

www.mde-paysajaccien.fr

Pro Gestion Partner

Francúzsko

Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli Il Müdürlügü

Turecko

www.sgk.gov.tr

Regionálne poradenské a informacné centrum

Slovensko

www.rpic.tv

Regionálne združenoe obcí z Epiru

Gécko

www.pedepirus.gr

METER Silesia, spol s.r.o.

Česká republika

www.meter-silesia.wz.cz

www.metersilesia.eu

Sprachendienst Konstanz

Nemecko

www.sprachendienst-konstanz.de

Centro de formación Somorrostro

Španielsko

www.somorrostro.com

Aktuálne informácie o priebehu projektu môžete nájsť na:
http://www.somorrostro.com/web/cas/noticias_ detalle.php?id=b1f7d845fd0332468aa5
http://www.scoop.it/t/somorrostro-en-la-red/p/4015335970/2014/02/04/bussines-women-un-proyecto-de-mujeres-emprendedoras
http://www.scoop.it/t/somorrostro-en-la-red/p/4008799313/2013/10/06/en-marcha-el-proyecto-busiiness-women
https://picasaweb.google.com/108031647850710301028/ProyectoLeonardoEmprendedoras?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/108031647850710301028/BussinesWomen?authuser=0&feat=directlink
http://instagram.com/p/j_tKrpsV38/#

Vytlač
 
Info box
Copyright © 2007, powered by Freshmedia   | 1468970