Informačné centrum EUROPE DIRECT Trebišov Vám ĎAKUJE,

za zapojenie sa do internetovej súťaže:

ZAUJÍMAVOSTI NA TÉMU „ŠPORT, KULTÚRA,
ARCHITEKTÚRA, VEDA A VZDELÁVANIE V EURÓPE“.

Zverejnenie mien výhercov a víťaznej školy oznámime na linku súťaže www.rpic.eu/sutaz do 04.12.2017

Výhercov ohľadom cien budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu zadaného pri registrácii.

SÚŤAŽ UKONČENÁ!

Správne znenia odpovedí k jednotlivým kolám súťaže, zverejníme podľa Súťažného poriadku

Poprosíme Vás o vyplnenie krátkeho on-line dotazníka spokojnosti
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=SK


Výsledné poradie súťažiacich


Správne znenia na súťažné otázky a statistické údaje:

Spravne_odpovede.pdf
anketove_otazky.pdf
statisticke_udaje.pdf